Şükran KARATAŞ

Biyografi


Şükran karataş, Ağrı’nın Eleşkirt kazasında Ahıska Türklerinden olan bir ailenin ilk çocuğu olarak 1950 de Dünya’ya gelmiştir.  Çocukluğunu ve gençliğini 1954 de ailece göç ettikleri  Ankara’da geçirmiş, 1978 de Bursa’ya yerleşleşmiş ve orada gündüzleri çalışıp, geceleri orta ve lise tahsilini tamamlamıştır. 1980 de İngitere’ye yerleşmiş ve hala orada yaşamaktadır.

Uzunca bir aile sorumluluğu ve İngilizce öğrenme aşamasından sonra, yüksek tahsilini ‘Arapca ve İslami İlimler’ üzerine SOAS ‘School of Oriantal ve African Studies’ universitesinde; yüksek lisansını da ‘Sosyal Bilimler’ üzerine OU ‘Open University’de tamamlamıştır. Temel ilgi alanı ise, hayatın her alanını kapsayan ilah ve insan ilişkisi ve bu ilişkinin çalışması için ilah ve insan ilişkisinin otantik olarak kurulmasının zaruretini bilimsel bir şekilde ortaya koymaya çalışmaktadır.
Halihazırda biri akademik, biri roman olmak üzere iki İngilizce, iki de Tükçe dört kitabı mevcuttur. Bu arada araştırma ve yazmaya devam etmektedir.