Ben Kimim (5)

BEN KİMİM? (5)

Kısacası, hangi formda ve yoğunlukta olursa olsun özünde BEN enerji temeline kurulmuş bir varlığım.

Ve BEN irade ve seçimime bağlı olan duygularımı kontrol ederek bütün bu varlığıma orantılı enerji akımının gitmesini sağlamakla sorumluyum ki, BENde olan her form sıhhatlı ve sağlıklı olsun. Beden, ruh, can, psikoloji, sosyal ilişkiler vs.

Bu noktada bilmemiz gereken bir şey de, ‘Enerji Akımı Sınır Sonu Davranışları’ Bunlar sadece dört çeşittir.

  • ‘Serbest Sınır Sonu davranışı.’

https://www.youtube.com/watch?v=hoz4As876ZM

  • ‘Az Yoğunluktan Çok Yoğunluğa Geçen Sınır Sonu Davranışı.’

https://www.youtube.com/watch?v=qP_hf4biiiU

  • ‘Çok Yoğunluktan Az Yoğunluğa Geçen Sınır Sonu Davranışı.’

https://www.youtube.com/watch?v=InIApf8s1KA

  • ‘ Sabit Sınır Sonu Dalga Davranışı.’

https://www.youtube.com/watch?v=1l6n7d3k_IQ

https://www.youtube.com/watch?v=uYN0J8ElwTc

https://www.youtube.com/watch?v=idSdLwVdJ8w

https://www.youtube.com/watch?v=jgAesrs9fiU

https://www.youtube.com/watch?v=8GzyAsq7oa4

https://www.youtube.com/watch?v=xaQJ_r0kw4U   Atmalar

https://www.youtube.com/watch?v=LfFbjqRp3EQ   Exersize

 

(Grafikler)

https://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0 (good one)

Hatırlayacak olursak, insanın hayatını düzene koyması için üç seçeneği var demiştik.

1- Kendi koyacağı temel değerlere göre yaşamak.

2- Başkalarının koyacağı temel değerlere göre yaşamak.

3- Yaratıcı’nın koyacağı temel değerlere göre yaşamak.

Yine hatırlayacak olursak, insan duyuları ile algıladığı duyguları ile yaşam süren bir varlıktır demiştik.

1- Sevinç

2- Üzüntü

3- Umut

4- Korku

Ki, daha çok duygular vardır da biz burda bunları temel duygular olarak ele alıyoruz.

O halde, BEN, vücudu otomatikman seçilmiş bir hedefe, maneviyatı da gönüllü seçilen bir hedefe doğru giden bir varlığım.

Duygular doğru orantılı çalışması ile Otantik İlah seçimi ilişkisini ‘Enerji Sınır Sonu Davranışlarını’ kısada olsa tek tek inceleyeceğiz.

İnşallah

Post 6

11.06.2018

Leave a Reply