BEN KİMİM? (3)

BEN KİMİM? (3)

Kendisine “kimlik” ve “kişilik” bulmaya çalışan insanın önünde temel olarak ‘üç’ seçenek bulunmaktadır demiştik. Şimdi bu seçeneklere bakıp otantik ve geçerli olup olmadıklarını ve nedenlerini kısaca inceleyelim.

1- Ben, benim ve istediğim gibi yaşarım. Ben kendimle, etrafımla ve beni Yaratanla istediğim gibi muamele ederim.

Bu şıktaki ‘BEN’i bir gözden geçirmek gerek. Daha önce ben neyimde fiziki yapımızı anladık ki, ince ayarlarla ayarlanmış ve aslında kusursuz çalışan bir mekanizmadır. <<bu noktadaki BEN ise bu mekanizmayı sınırlı da olsa bazı değerlere göre irademle kontrol edip, kullanma meziyetine sahibim.

– Peki bu “İRADE”ce kabul edilen değerler gerçekte kimin değerleridir?

– Ben yaşamımı düzene sokarken seçtiğim değerlerle mi doğdum, yoksa onlar bana, bir şekilde empose edilip yüklendiler mi?

– Bu konuda genlerimin, ailemin, kültürümün, inancımın, toplumun, eğitimin, ekonominin, politikanın, coğrafyanın vs. vs. rolu nedir?

– Bütün bunların içinde BEN nerde duruyorum ve ben dediğim aslında kimlerin ve neyin mahsülüdür?

– O halde BEN dediğim ben neye göre kime göre BEN’im?

– O halde ben bu BEN’le çok ince ayarlanmış BEDEN, RUH ve CAN kısımlarımla nasıl otantik (gerçek kod ve koordineler) ilişki kurabilir ve BEN için gerekli AHENK ve UYUM sağlayabilir miyim?

– Bu mümkün mü?

– Aslında, insanın etkilendiği tüm değerleri BEN’lik adı altına alıp sahiplenmesi ve kendisini, kişiliğini ve kimliğini bu BEN’e köle etmesi değil midir?

2- Ben, benim gibi yaratık olan başkalarının bana dediği gibi kendimle, başkalarıyla ve de Yaratanımla muamele ederim.

İkinci şık da birinci şıkkın tam tersidir. BEN aynı yukardaki gibi oluşmuştur insanın bundan kaçışı yoktur. Fakat, bu BEN başka benler adına hareket etmeyi seçer ve bunlar ise;

– Geçmiş zamandan elde edilen değerleri.

– Geleçek için hedeflenen arzu ve istekleri.

– Şimdiki zamanda oluşmuş yaşam değerlerini.

– Aile değerleri, BEN bu, şu veya o aileye mensubum ve onların koydukları kuralallara göre yaşarım demeleri.

– Mal, mülk ve mevki değerleri, BEN buyum, bunlara sahibim ve otorite sahibiyim. Onun için BEN bunların değerlerine göre kendime kişiliğime değer verir, ona göre yaşarım değerleri.

– Toplum baskısı ve rol modelleri değerleri, BEN toplum nasıl yaşıyorsa, moda, akım, alışkanlıklar gibi ve hoşuma giden bir rol model seçer ona göre kimliğime ve kişilime değer verir ona göre de yaşarım düşünceleri içerir.

– Peki, bu çeşit BEN’in başkalarının ayarları ile, ince ayarlarla ayarlanmış kısmıyla otantik uyum ve ahenk sağlaması mümkün mü?

– Aslında farkında olayım veya olmayayım, bendeki BEN’i kimliğimi ve kişiliğimi başkalarındaki, BENLERE, yani Benle eşit olan BENLER’e köle ediyor olmuyor muyum?

3- Ben, tüm sistemi Yaratan, düzeni koyan ve bu düzeni kusursuz koruyan Yaratanın düzenine uyum sağlamak için, kendimle, etrafımla ve Yaratanımla, O’nun bana tavsiye ettiği şekilde muamele ederim.

Birinci şıktaki BEN diğer BEN’lerin bir BEN’de toplanmaya çalışılmasıdır.

İkinci şıktaki BEN ise BEN’in diğer BEN’ler altına sokulmaya çalışılmasıdır.

Her iki durumda da tüm BEN’ler eşit olduğundan, BEN ya benlik adı altında baskı altına alınıyor, ya da başka benler baskısı altına koyuluyor. Her iki durumda da insanın BEN NEYİM kısmı ile BEN KİMİM kısmı uyum ve ahenk içine girememekte ve böylece her ikisini de baskı altına koymaktadır.

O halde BENLER’de HÜRRİYET, EŞİTLİK ve ADALET nasıl sağlanmalıdır ki uyum ve ahenk elde edilebilsin.

– BEN, ilk önce BEN NEYİM’le BEN KİMİM’in kontrolünü aynı kaynak OTORİTE’ye vermeliyim. (Tevhid… insanın ‘ben kimim’ sorusunu soran iradesinin, otomatikman ‘ben neyim’ kısmının İLAH’ı olan aynı otoriteyi bilerek isteyerek İlah seçmesidir.)

– Bu noktada birleştirilen otorite insan üstü güce sahip olmalıdır ki, tüm BENLER bu GÜÇ’ün önünde HÜR, EŞİT ve ADALETle dursunlar.

– Bu durumda BENLER, eşitlerin ezici ve sınırlayıcı baskısı altında kalmaktan kurtulup, tüm varlıkları yaratıp düzen koyan O insan üstü GÜÇ’ün sonsuz genişliği ve derinliği içine dalabilirler.

– ‘Ben Kimim’ kısmının yaratıcısı, düzenleyicisi ve kullanıma sunucusu beraberinde ‘Ben Kimim’ için ‘KULLANMA KILAVUZU’ da sunmalıdır. (Vahiy bu durumda bir zarurettir. İnsanın otomatik kısmı ile nasıl uyum ve ahenk sağlanılacağı aynı oterite tarafından Vahiy aracılığı ile bildirilmese, insanın bu karmaşık sisteme tahmin ve deneme aracılığı ile ilişki kurup şalıştırması mümkün değildir. Bütün bunların da tatbikata koyulması için rol model bir insan seçmesi de zaruridir ki verilen kod ve koordineleri nasıl pratiğe konulacağını göstersin.)

Bu konu biraz uzun oldu kusura bakmayın. Onun için, aynı Otoritenin İLAH seçilip seçilmediğinde Ben, yani insan genelde nasıl etkilenir konusuna devam edeceğiz inşallah.

 

Post 5

18.Mayıs.2018

Leave a Reply