BEN NEYİM?

NEYİM?

Çok kısada olsa NEREDE olduğumuzu gördük. Evrene göre neredeyse hiç derecesinde küçük olan Samanyolu Galaksisi’nde yer alan Güneş Sistemi’nde. Güneş sistemi içerisinde neredeyse hiç derececinde küçük bir Dünya’dayız. Evrene, Samanyolu Galaksisi’ne, Güneş Sistemine ve Dünya’ya kıyasla da neredeyse hiç mi hiç derecesinde bir varlık olan insanım.

Bu duruma göre anlıyorum ki bu yaşadığımız boyuttaki evren, çeşit çeşit varlıklar bir araya gelip bir bütün oluşturmaktadırlar ve her varlık hem kendi içlerinde kendilerine has varlık ve değerlere sahip, hemde diğer varlıklarla ortaklaşa kullandırları değer ve varlıklara sahip. O halde bu system içinde benim varlığımın değeri nedir. Kısacası, BEN NEYİM?

İnsanın gövdesi genel olarak belirli elementlerin birleşmesi ile, birbirlerine ince ayarlarla orantılanmış ve bu elementler hem kendilerince hem de diğerleri ile oarantılı bir şekşlde çalışmaları sağlanmış bir varlıktır.

 

 1. Oksijen (%65)
  2. Karbon (%18)
  3. Hidrojen (%10)
  4. Azot (%3)
  5. Kalsiyum (%1.5)
  6. Fosfor (%1.0)
  7. Potasyum (%o.35)
  8. Sülfür (%0.25)
  9. Sodyum (%0.15)
  10. Magnezyum (%0.05)
  11. Bakır, çinko, selenyum, molibden, flor, klor, iyot, manganez, kobalt, demir (%0.70)
  12. Lityum, stronsiyum, alüminyum, silisyum, kurşun, vanadat, arsenik, brom (eser miktarda)

İnce ayarlarla düzenlenerek çalışan bir mekanizma yapılan bu elementlerin hem kendi içlerinde, hem de birbirleri ile olan ilişkilerinde herhangi bir oran bozukluğu olduğunda tüm sistem etkilenecektir.

Aynı zamanda, tüm sistemlerde olduğu gibi, insan vücudunda bulunan elementleri de, hem tek tek, hem de hepsini bir arada tutan bir enerji mevcuttur. Varlıkları hareket ettirerek hayat veren, yani yaşamasını saylayan bu enerji de tüm varlıkların geldiği aynı kaynaktan gelmektedir. Kendisi de bir varlık olmasına rağmen gözle görülmemektedir. Fakat, nufus ettiği her varlıkla ince ayarlarla ayarlanmış bir orantısı vardır. Bu oranda da olacak herhangi bir bozukluk yine hem ilişkili olduğu elementi, hem de tüm gövdeye etki edecektir.

Daha geniş bir açıdan bakacak olursak, evren dahil, varlık ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, bir bütünün parçası olduğu için, ince ayarların bozulması, ister en büyük varlıkta olsun, ister en küçük varlıkta olsun birbirlerini etkileyecektir. Onun için evren ve içinde bulunan sistemler gibi insan vücudu da otomatik ayarlarla çalışmaya ayarlanmışlardır. İşte insan nedir sorusuna, insan her varlık gibi gövdesi otomatikman çalışan bir varlıktır ve bu noktada insan diğer hareket eden, yaşayan varlıklarla aynı kategoridedir.

Post: 2

03.May.2018

Leave a Reply